All Systems Operational
OpenStack 2 & NextVPS Operational
Horizon Dashboard Operational
NextVPS Dashboard Operational
Availabillity Zone AMS-EQ1 Operational
Availabillity Zone AMS-EQ3 Operational
Availabillity Zone AMS-EU4 Operational
API Services Operational
OpenStack 1 Operational
Skyline Dashboard Operational
Availabillity Zone NL1 Operational
Availabillity Zone NL2 Operational
API Services Operational
ObjectStore Service Operational
Classic VPS Operational
Classic Interface Operational
Zone NL1 Operational
Zone NL2 Operational
Zone NL3 Operational
Network infrastructure Operational
Network Operational
DNS ? Operational
OpenStack Connect ? Operational
Backup services Operational
Organization Operational
Website ? Operational
Telephone Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jun 27, 2019

No incidents reported today.

Jun 26, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 26, 00:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 25, 22:20 CEST
Scheduled - Geachte klant,

In het kader van continu optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening zijn kondigen we onderhoud op het netwerk van CloudVPS aan op dinsdag 18 juni.

Het exacte onderhoud wordt hierna nogmaals uitgevoerd op de volgende datum:

- Dinsdag 25 juni tussen 22:00 en 23:59.

Dit onderhoud zal tussen 22:00 uur en 23:59 uur plaatsvinden. Als gevolg hiervan ervaart u op de Objectstore, OpenStack 1, XEN en Hyper-V -platform mogelijk tijdelijke hinder met de connectiviteit van uw systeem(en). Uiteraard doen wij ons best om de mogelijke impact tot het minimum te beperken.

Onderstaande uiteenzetting beschrijft in meer detail welke werkzaamheden er zullen worden uitgevoerd, wat de mogelijke gevolgen voor u kunnen zijn en waar u terecht kunt mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben.

1. Beschrijving van de werkzaamheden

In de avond van dinsdag 18 juni zal tussen 22:00 en 23:59 een deel van de netwerk koppelingen tussen de Objecstore, OpenStack 1, Classic XEN en Hyper-V -platform op een nieuw router cluster worden aangesloten. Tijdens het onderhoudsvenster zal een klein deel van de Objecstore, OpenStack 1, Classic XEN en Hyper-V gecontroleerd per netwerk segment worden overgezet naar de nieuwe router hardware.

2. Mogelijke gevolgen voor uw systemen

Bovenstaande werkzaamheden hebben tot gevolg dat uw systemen mogelijk tijdelijk kortstondig onbereikbaar zullen zijn op het moment dat het netwerk waarop zij zijn aangesloten wordt overgezet naar de nieuwe routers. Deze korte onderbreking zal plaatsvinden tussen 22:00 uur en 23:59 uur en duurt naar verwachting minder dan 5 minuten per netwerk segment.

Het onderhoud betreft de volgende aan het CloudVPS netwerk verbonden systemen:

- Classic XEN
- Hyper-V
- Objectstore
- OpenStack 1

3. Contactinformatie Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u ook assisteren mocht u na afloop van dit onderhoud nog hinder ondervinden met uw netwerkverbindingen.

Onze servicedesk is te bereiken op: support@cloudvps.com. Uw vraag zal door het supportteam zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

U kunt de status van dit onderhoud live volgen op http://cloudvps-status.com

-=-=-=-

Dear customer,

This is an announcement for the upcoming maintenance window scheduled on Tuesday the 18th of June to optimize and improve the reliability the CloudVPS network. This maintenance will take place between 22:00 and 23:59 CET.

The same maintenance will also be performed on the following date:

- Tuesday the 25th of June between 22:00 and 23:59 CET.

As result you may temporary experience a short period of network connectivity loss with your network attached resources on the Objectstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V platform. We will keep the impact as low as possible.

The following explanation describes in more detail which activities will be carried out, what the possible consequences may be for your resources and where you can reach us if you have any additional questions or comments.

1. Maintenance description

In the evening of Tuesday the 18th of June, between 22:00 and 23:59 CET part of the network links between the Objectstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V platform will be connected to a new router cluster. During the maintenance window, a small part of the Objecstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V will be transferred per network segment to the new router hardware.

2. Possible impact on your resources

All your network attached resources may be temporarily unavailable for a short period while the network segments are transferred to the new routers. This short interruption in network connectivity will take place between 22:00 and 23:59 and is expected to take less than 5 minutes per network segment.

The maintenance concerns the following platforms and services connected to the CloudVPS network:

- Classic XEN
- Hyper-V
- Objectstore
- OpenStack 1

3. Contact information

If you have additional questions or comments in response to this message, please contact our service desk. They can assist you after the maintenance window if you still experience network issues.

Our service desk can be reached at: support@cloudvps.com. Your questions will be answered by our support team as soon as possible.

You can follow the status of this maintenance live at http://cloudvps-status.com
Jun 25, 22:19 CEST
Jun 24, 2019

No incidents reported.

Jun 23, 2019

No incidents reported.

Jun 22, 2019

No incidents reported.

Jun 21, 2019

No incidents reported.

Jun 20, 2019
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 20, 20:42 CEST
Monitoring - Ons netwerkteam heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren.
Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.
Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our network team has resolved the issue and will keep monitoring the situation for the next couple of hours.
If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.
We apologize for any inconvenience caused.
Jun 20, 20:28 CEST
Update - Als gevolg van het vervangen van een netwerk component zullen de vpsen in de reek 66xxx/67xxx een kortstondige onderbreking ondervinden van de netwerkverbinding.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.
###############################

Due to the replacement of a network component, vpses in the range 66xxx/67xxx will experience a short interruption of the network connection.

We apologize for any inconvenience.
Jun 20, 19:44 CEST
Update - Wij werken nog steeds aan een oplossing en zullen u op de hoogte blijven houden van de voortgang.

###############################

We are still working on a fix and will keep you informed on the progress.
Jun 20, 19:13 CEST
Update - Wij werken nog steeds aan een oplossing en zullen u op de hoogte blijven houden van de voortgang.

###############################

We are still working on a fix and will keep you informed on the progress.
Jun 20, 17:07 CEST
Identified - Op dit moment constateren wij verminderde prestaties op ons netwerk voor de vps reeks vps66xxx en vps67xxx.

Ons team heeft de oorzaak gevonden en zal een netwerkcomponent vervangen om dit probleem op te lossen.

Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing degraded network performance in the vps range vps66xxx/vps67xxx.

Our team has found the cause of this issue and will replace a network component to solve this issue.

This could cause limited access to the service.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Jun 20, 15:25 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 20, 15:19 CEST
Update - Ons team heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren.

Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.
Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the issue and will keep monitoring the situation for the next couple of hours.
If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.

We apologize for any inconvenience caused.
Jun 20, 13:58 CEST
Monitoring - De website is inmiddels stabiel en weer bereikbaar. We blijven dit echter nog extra monitoren.

###############################

The website is available and stable. We are monitoring the availability with extra caution.
Jun 20, 13:46 CEST
Investigating - Op dit moment ervaren wij een verstoring met een service.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing technical difficulties with a service.
These difficulties could have effect on the availability of the service.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Jun 20, 13:38 CEST
Jun 19, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 19, 21:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 19, 09:30 CEST
Scheduled - (English version below)

CloudVPS kondigt een onderhoudsvenster aan op 19 juni voor uitbreiding van het back-up platform.

Wat gaat er gebeuren?

Op 19 juni tussen 09:30 en 21:00 zal CloudVPS onderhoud uitvoeren op het back-up platform. Tijdens dit onderhoudsvenster wordt het backup netwerk voorzien van nieuwe switches en uplinks met meer bandbreedte. Daarnaast worden er backup servers verplaatst voor toekomstige uitbreidingen.

Het onderhoud is van toepassing op alle Ahsay en de Linux backup account producten. Gebruikt u de objectstore als opslag voor uw back-up met bijvoorbeeld boss-backup dan is dit onderhoudsvenster _niet_ van toepassing.

Wat verandert er voor u?

Tijdens het onderhoud is het tijdelijk niet mogelijk om uw backup data op te halen of backups te maken totdat het onderhoud is afgerond. Er zijn geen wijzigingen aan uw server instellingen nodig en uw backup data en retentie blijft ongewijzigd.

Mocht u nog vragen hebben omtrent dit onderhoud of als u problemen ervaart met het maken van uw backups nadat dit onderhoudsvenster is afgerond neem dan contact op met support@cloudvps.nl.

U kunt het onderhoud live volgen op cloudvps-status.com

--

CloudVPS announces a maintenance window on the 19th of June for expansion of the backup platform.

What’s going to happen?

On the 19th of June, between 09:30 and 21:00, CloudVPS will perform maintenance on the backup platform. During this time window the backup network will be upgraded with new switches and uplinks resulting in a higher bandwidth.

Furthermore some back-up servers will be moved in order to prepare for future expansion.

The maintenance will affect all Ahsay and Linux backup products. If you use the ObjectStore as storage for your backup account with, for example, a boss-backup account then this maintenance window does _not_ apply.

What’s going to change for you?

During the time window no backups will be made and you, also, won’t be able to access your existing backup(s) until the entire maintenance is finished. No changes will be made to your server settings. Your backup data and data retention will remain unchanged.

If you have any further questions regarding this maintenance or should you experience any issues while making backups after the maintenance window, please contact us at support@cloudvps.com.

You can follow the maintenance live on cloudvps-status.com.
Jun 11, 11:06 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 19, 00:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 18, 22:00 CEST
Scheduled - (English version below)

Geachte klant,

In het kader van continu optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening zijn kondigen we onderhoud op het netwerk van CloudVPS aan op dinsdag 18 juni.

Het exacte onderhoud wordt hierna nogmaals uitgevoerd op de volgende datum:

- Dinsdag 25 juni tussen 22:00 en 23:59.

Dit onderhoud zal tussen 22:00 uur en 23:59 uur plaatsvinden. Als gevolg hiervan ervaart u op de Objectstore, OpenStack 1, XEN en Hyper-V -platform mogelijk tijdelijke hinder met de connectiviteit van uw systeem(en). Uiteraard doen wij ons best om de mogelijke impact tot het minimum te beperken.

Onderstaande uiteenzetting beschrijft in meer detail welke werkzaamheden er zullen worden uitgevoerd, wat de mogelijke gevolgen voor u kunnen zijn en waar u terecht kunt mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben.

1. Beschrijving van de werkzaamheden

In de avond van dinsdag 18 juni zal tussen 22:00 en 23:59 een deel van de netwerk koppelingen tussen de Objecstore, OpenStack 1, Classic XEN en Hyper-V -platform op een nieuw router cluster worden aangesloten. Tijdens het onderhoudsvenster zal een klein deel van de Objecstore, OpenStack 1, Classic XEN en Hyper-V gecontroleerd per netwerk segment worden overgezet naar de nieuwe router hardware.

2. Mogelijke gevolgen voor uw systemen

Bovenstaande werkzaamheden hebben tot gevolg dat uw systemen mogelijk tijdelijk kortstondig onbereikbaar zullen zijn op het moment dat het netwerk waarop zij zijn aangesloten wordt overgezet naar de nieuwe routers. Deze korte onderbreking zal plaatsvinden tussen 22:00 uur en 23:59 uur en duurt naar verwachting minder dan 5 minuten per netwerk segment.

Het onderhoud betreft de volgende aan het CloudVPS netwerk verbonden systemen:

- Classic XEN
- Hyper-V
- Objectstore
- OpenStack 1

3. Contactinformatie Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u ook assisteren mocht u na afloop van dit onderhoud nog hinder ondervinden met uw netwerkverbindingen.

Onze servicedesk is te bereiken op: support@cloudvps.com. Uw vraag zal door het supportteam zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

U kunt de status van dit onderhoud live volgen op http://cloudvps-status.com

-=-=-=-

Dear customer,

This is an announcement for the upcoming maintenance window scheduled on Tuesday the 18th of June to optimize and improve the reliability the CloudVPS network. This maintenance will take place between 22:00 and 23:59 CET.

The same maintenance will also be performed on the following date:

- Tuesday the 25th of June between 22:00 and 23:59 CET.

As result you may temporary experience a short period of network connectivity loss with your network attached resources on the Objectstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V platform. We will keep the impact as low as possible.

The following explanation describes in more detail which activities will be carried out, what the possible consequences may be for your resources and where you can reach us if you have any additional questions or comments.

1. Maintenance description

In the evening of Tuesday the 18th of June, between 22:00 and 23:59 CET part of the network links between the Objectstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V platform will be connected to a new router cluster. During the maintenance window, a small part of the Objecstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V will be transferred per network segment to the new router hardware.

2. Possible impact on your resources

All your network attached resources may be temporarily unavailable for a short period while the network segments are transferred to the new routers. This short interruption in network connectivity will take place between 22:00 and 23:59 and is expected to take less than 5 minutes per network segment.

The maintenance concerns the following platforms and services connected to the CloudVPS network:

- Classic XEN
- Hyper-V
- Objectstore
- OpenStack 1

3. Contact information

If you have additional questions or comments in response to this message, please contact our service desk. They can assist you after the maintenance window if you still experience network issues.

Our service desk can be reached at: support@cloudvps.com. Your questions will be answered by our support team as soon as possible.

You can follow the status of this maintenance live at http://cloudvps-status.com
Jun 18, 16:45 CEST
Jun 17, 2019
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 17, 20:31 CEST
Investigating - Op dit moment ervaren wij een verstoring met één enkele node.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing technical difficulties with a single node.
These difficulties could have effect on the availability of the service.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Jun 17, 20:20 CEST
Resolved - Hierbij is het incident afgemeld.

###############################

This incident has been resolved.
Jun 17, 16:46 CEST
Identified - Ons team heeft de oorzaak van de verminderde prestaties gevonden en werkt momenteel aan een oplossing.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

###############################

Our team has identified the cause of the degraded performance and is working on a fix.
We will keep you informed on the progress.
Jun 17, 16:33 CEST
Update - Op dit moment constateren wij verminderde prestaties op onze cloudvps.nl website.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing degraded service performance on our cloudvps.nl website.
As a result, the service may have limited availability.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Jun 17, 16:07 CEST
Investigating - Op dit moment constateren wij verminderde prestaties op onze cloudvps.nl website.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing degraded service performance on our cloudvps.nl website.
As a result, the service may have limited availability.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Jun 17, 15:21 CEST
Jun 16, 2019

No incidents reported.

Jun 15, 2019

No incidents reported.

Jun 14, 2019

No incidents reported.

Jun 13, 2019
Resolved - Ons team heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren.
Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.
Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the issue and will keep monitoring the situation for the next couple of hours.
If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.
We apologize for any inconvenience caused.
Jun 13, 17:26 CEST
Monitoring - Ons team heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren.
Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.

Getroffen vpssen worden momenteel gecontroleerd.

Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the issue and will keep monitoring the situation for the next couple of hours.
If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.

Affected vpses are currently being checked.

We apologize for any inconvenience caused.
Jun 13, 17:22 CEST
Identified - Ons team heeft de oorzaak van de verstoring gevonden en werkt momenteel aan een oplossing.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

###############################

Our team has identified the cause of this issue and is working on a fix.
We will keep you posted on the progress.
Jun 13, 17:12 CEST
Investigating - Op dit moment ervaren wij een verstoring met een service op ons classic platform vps54xxx and vps55xxx ranges.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing a disruption with a service on our classic platform vps54xxx and vps55xxx ranges.
These difficulties could have effect on the availability of the service.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Jun 13, 17:09 CEST