All Systems Operational
OpenStack 2 & NextVPS Operational
Horizon Dashboard Operational
NextVPS Dashboard Operational
Availabillity Zone AMS-EQ1 Operational
Availabillity Zone AMS-EQ3 Operational
Availabillity Zone AMS-EU4 Operational
API Services Operational
OpenStack 1 Operational
Skyline Dashboard Operational
Availabillity Zone NL1 Operational
Availabillity Zone NL2 Operational
API Services Operational
ObjectStore Service Operational
Classic VPS Operational
Classic Interface Operational
Zone NL1 Operational
Zone NL2 Operational
Zone NL3 Operational
Network infrastructure Operational
Network Operational
DNS ? Operational
OpenStack Connect ? Operational
Backup services Operational
Organization Operational
Website ? Operational
Telephone Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
(English version below)

Geachte klant,

In het kader van continu optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening kondigen we onderhoud op het netwerk van CloudVPS aan op:
- dinsdag 17 september
- dinsdag 24 september

Dit onderhoud zal tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag plaatsvinden. Als gevolg hiervan ervaart u op de CloudVPS platformen mogelijk tijdelijke hinder met de connectiviteit van uw systeem(en). Uiteraard doen wij ons best om de mogelijke impact tot het minimum te beperken.

Onderstaande uiteenzetting beschrijft in meer detail welke werkzaamheden er zullen worden uitgevoerd, wat de mogelijke gevolgen voor u kunnen zijn en waar u terecht kunt mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben.

1. Beschrijving van de werkzaamheden

In de nacht van dinsdag 17 en dinsdag 24 september zal tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag een deel van de netwerk segmenten naar een nieuw router cluster worden gemigreerd. Tijdens het onderhoudsvenster zal een klein deel van het netwerk gecontroleerd per netwerk segment worden overgezet naar de nieuwe router hardware.

2. Mogelijke gevolgen voor uw systeem

Bovenstaande werkzaamheden hebben tot gevolg dat uw systemen mogelijk tijdelijk kortstondig onbereikbaar zullen zijn op het moment dat het netwerk segment waarop zij zijn aangesloten wordt overgezet naar de nieuwe routers. Deze korte onderbreking zal plaatsvinden tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag en duurt naar verwachting minder dan een minuut per netwerk segment.

Interne netwerken in Openstack 1 en Openstack 2 zijn uit scope van dit onderhoud.

3. Mogelijke gevolgen voor uw eigen omgeving

Aangezien het onderhoud van toepasing zal zijn op het deel van het CloudVPS netwerk wat de connectiviteit tussen de verschillende zones (datacenters) verzorgt is het mogelijk dat de impact van de kortstondige netwerk onderbreking groter is dan gemiddeld.

De impact op uw eigen omgeving kan groter zijn dan gemiddeld bij gebruik van :

A. synchronisatie / replicatie technieken op gebied van
- databases (bijv. SQL / KeyValue)
- storage (bijv. DRBD / GlusterFS / DFS)
- applicatie (bijv. MessageQ / Active Directory)

B. hoog beschikbaare router en of firewall omgevingen (bijv. KeepAliveD, VRRP)

C. andere (netwerk) verbindingen tussen VPS’en en of Instances die in verschillende zones (datacenters) opgesteld staan.

Wij raden aan om voor, tijdens en na het onderhoud in de gaten te houden of het onderhoud gevolgen heeft voor uw omgeving en indien mogelijk voor het onderhoud de synchronisatie tijdelijk te pauseren.

4. Contactinformatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u ook assisteren mocht u na afloop van dit onderhoud nog hinder ondervinden met uw netwerkverbindingen.

Onze servicedesk is te bereiken op: support@cloudvps.com. Uw vraag zal door het supportteam zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

U kunt de status van dit onderhoud volgen op http://cloudvps-status.com


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Dear customer,

This is an announcement for the upcoming maintenance window scheduled to optimize and improve the reliability the CloudVPS network.

- Tuesday September 17th
- Tuesday September 24th

This maintenance window will both take place between 22:00 and 02:00 CEST the following day.

As a result you may temporary experience a short period of network connectivity loss with your systems on the CloudVPS platforms. We will keep the impact as low as possible.

The following explanation describes in more detail which activities will be carried out, what the possible consequences may be for your resources and where you can reach us if you have any additional questions or comments.

1. Maintenance description

In the night of 17 and 24 September, between 22:00 and 02:00 CEST the following day part of the network segments will be connected to a new router cluster.

2. Possible impact on your resources

The network attached resources may be temporarily unavailable for a short period while the network segments are transferred to the new routers. This short interruption in network connectivity will take place between 22:00 and 02:00 CEST the following day and is expected to take less than one minute per network segment.

Internal networks in Openstack 1 and Openstack 2 are not affected.

3. Possible consequences for your own environment

Since the maintenance will apply to the part of the CloudVPS network that provides the connectivity between the different zones (data centers), it is possible that the impact of the short-term network interruption is greater than average.

The impact on your own environment can be greater than average when using:

A. Synchronization / replication techniques
- databases (e.g. SQL / KeyValue)
- storage (e.g. DRBD / GlusterFS / DFS)
- application (e.g. MessageQ / Active Directory)

B. High available router and / or firewall environments (e.g, KeepAliveD, VRRP)

C. Other (network) connections between VPSs and / or Instances that are set up in different zones (data centers).

We recommend that you monitor before, during and after maintenance whether the maintenance has an effect on your environment and, if possible, temporarily pause the synchronization before the maintenance window.

3. Contact information

If you have additional questions or comments in response to this message, please contact our service desk. They can assist you after the maintenance window if you still experience network issues.

Our service desk can be reached at: support@cloudvps.com. Your questions will be answered by our support team as soon as possible.

You can follow the status of this maintenance at http://cloudvps-status.com
Posted on Sep 11, 17:15 CEST
Past Incidents
Sep 20, 2019

No incidents reported today.

Sep 19, 2019

No incidents reported.

Sep 18, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 18, 02:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 17, 22:00 CEST
Scheduled - Upcoming scheduled maintenance notice


(English version below)

Geachte klant,

In het kader van continu optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening kondigen we onderhoud op het netwerk van CloudVPS aan op:
- dinsdag 17 september
- dinsdag 24 september

Dit onderhoud zal tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag plaatsvinden. Als gevolg hiervan ervaart u op de CloudVPS platformen mogelijk tijdelijke hinder met de connectiviteit van uw systeem(en). Uiteraard doen wij ons best om de mogelijke impact tot het minimum te beperken.

Onderstaande uiteenzetting beschrijft in meer detail welke werkzaamheden er zullen worden uitgevoerd, wat de mogelijke gevolgen voor u kunnen zijn en waar u terecht kunt mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben.

1. Beschrijving van de werkzaamheden

In de nacht van dinsdag 17 en dinsdag 24 september zal tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag een deel van de netwerk segmenten naar een nieuw router cluster worden gemigreerd. Tijdens het onderhoudsvenster zal een klein deel van het netwerk gecontroleerd per netwerk segment worden overgezet naar de nieuwe router hardware.

2. Mogelijke gevolgen voor uw systeem

Bovenstaande werkzaamheden hebben tot gevolg dat uw systemen mogelijk tijdelijk kortstondig onbereikbaar zullen zijn op het moment dat het netwerk segment waarop zij zijn aangesloten wordt overgezet naar de nieuwe routers. Deze korte onderbreking zal plaatsvinden tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag en duurt naar verwachting minder dan een minuut per netwerk segment.

Interne netwerken in Openstack 1 en Openstack 2 zijn uit scope van dit onderhoud.

3. Mogelijke gevolgen voor uw eigen omgeving

Aangezien het onderhoud van toepasing zal zijn op het deel van het CloudVPS netwerk wat de connectiviteit tussen de verschillende zones (datacenters) verzorgt is het mogelijk dat de impact van de kortstondige netwerk onderbreking groter is dan gemiddeld.

De impact op uw eigen omgeving kan groter zijn dan gemiddeld bij gebruik van :

A. synchronisatie / replicatie technieken op gebied van
- databases (bijv. SQL / KeyValue)
- storage (bijv. DRBD / GlusterFS / DFS)
- applicatie (bijv. MessageQ / Active Directory)

B. hoog beschikbaare router en of firewall omgevingen (bijv. KeepAliveD, VRRP)

C. andere (netwerk) verbindingen tussen VPS’en en of Instances die in verschillende zones (datacenters) opgesteld staan.

Wij raden aan om voor, tijdens en na het onderhoud in de gaten te houden of het onderhoud gevolgen heeft voor uw omgeving en indien mogelijk voor het onderhoud de synchronisatie tijdelijk te pauseren.

4. Contactinformatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u ook assisteren mocht u na afloop van dit onderhoud nog hinder ondervinden met uw netwerkverbindingen.

Onze servicedesk is te bereiken op: support@cloudvps.com. Uw vraag zal door het supportteam zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

U kunt de status van dit onderhoud volgen op http://cloudvps-status.com


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Dear customer,

This is an announcement for the upcoming maintenance window scheduled to optimize and improve the reliability the CloudVPS network.

- Tuesday September 17th
- Tuesday September 24th

This maintenance window will both take place between 22:00 and 02:00 CEST the following day.

As a result you may temporary experience a short period of network connectivity loss with your systems on the CloudVPS platforms. We will keep the impact as low as possible.

The following explanation describes in more detail which activities will be carried out, what the possible consequences may be for your resources and where you can reach us if you have any additional questions or comments.

1. Maintenance description

In the night of 17 and 24 September, between 22:00 and 02:00 CEST the following day part of the network segments will be connected to a new router cluster.

2. Possible impact on your resources

The network attached resources may be temporarily unavailable for a short period while the network segments are transferred to the new routers. This short interruption in network connectivity will take place between 22:00 and 02:00 CEST the following day and is expected to take less than one minute per network segment.

Internal networks in Openstack 1 and Openstack 2 are not affected.

3. Possible consequences for your own environment

Since the maintenance will apply to the part of the CloudVPS network that provides the connectivity between the different zones (data centers), it is possible that the impact of the short-term network interruption is greater than average.

The impact on your own environment can be greater than average when using:

A. Synchronization / replication techniques
- databases (e.g. SQL / KeyValue)
- storage (e.g. DRBD / GlusterFS / DFS)
- application (e.g. MessageQ / Active Directory)

B. High available router and / or firewall environments (e.g, KeepAliveD, VRRP)

C. Other (network) connections between VPSs and / or Instances that are set up in different zones (data centers).

We recommend that you monitor before, during and after maintenance whether the maintenance has an effect on your environment and, if possible, temporarily pause the synchronization before the maintenance window.

3. Contact information

If you have additional questions or comments in response to this message, please contact our service desk. They can assist you after the maintenance window if you still experience network issues.

Our service desk can be reached at: support@cloudvps.com. Your questions will be answered by our support team as soon as possible.

You can follow the status of this maintenance at http://cloudvps-status.com
Sep 11, 17:13 CEST
Sep 16, 2019
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 16, 17:59 CEST
Monitoring - Ons team heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren.
Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.
Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the issue and will keep monitoring the situation for the next couple of hours.
If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.
We apologize for any inconvenience caused.
Sep 16, 17:49 CEST
Identified - Ons team heeft de oorzaak van de verstoring gevonden en werkt momenteel aan een oplossing.
De getroffen VPSen zijn inmiddels opgestart op een andere node in het cluster.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

###############################

Our team has identified the cause of this issue and is working on a fix.
The affected VPSes are restarted on another node within the cluster.
We will keep you posted on the progress.
Sep 16, 17:19 CEST
Investigating - Op dit moment constateren wij verminderde prestaties op ons platform met de VPS range 28xxx-29xxx.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing degraded service performance to our platform which could cause limited access to the service with the VPS range 28xxx-29xxx.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Sep 16, 17:13 CEST
Sep 15, 2019

No incidents reported.

Sep 14, 2019

No incidents reported.

Sep 13, 2019

No incidents reported.

Sep 12, 2019

No incidents reported.

Sep 11, 2019
Resolved - Ons team heeft de verstoring verholpen en zal de situatie blijven monitoren.
Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.
Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the issue and will keep monitoring the situation.
If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.
We apologize for any inconvenience caused.
Sep 11, 16:18 CEST
Identified - Ons team heeft de oorzaak van de verminderde prestaties gevonden en werkt momenteel aan een oplossing.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

###############################

Our team has identified the cause of the degraded performance and is working on a fix.
We will keep you informed on the progress.
Sep 11, 16:04 CEST
Investigating - Op dit moment constateren wij verminderde prestaties op ons dns platform m.b.t. eu domeinnamen.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing degraded service performance to our dns platform for eu domainnames which could cause limited access to the service.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Sep 11, 15:27 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 11, 14:26 CEST
Monitoring - Ons team heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren.
Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.
Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the issue and will keep monitoring the situation for the next couple of hours.
If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.
We apologize for any inconvenience caused.
Sep 11, 14:17 CEST
Investigating - Op dit moment ervaren wij een verstoring met de objectstore.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing technical difficulties with the objectstore.
These difficulties could have effect on the availability of the service.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
Sep 11, 14:13 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 11, 02:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 10, 22:00 CEST
Scheduled - (English version below)

Geachte klant,

In het kader van continu optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening kondigen we onderhoud op het netwerk van CloudVPS aan op dinsdag 3 september en dinsdag 10 september.

Dit onderhoud zal tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag plaatsvinden. Als gevolg hiervan ervaart u op de CloudVPS platformen: XEN en Hyper-V mogelijk tijdelijke hinder met de internet connectiviteit van uw systeem(en). Uiteraard doen wij ons best om de mogelijke impact tot het minimum te beperken.

Onderstaande uiteenzetting beschrijft in meer detail welke werkzaamheden er zullen worden uitgevoerd, wat de mogelijke gevolgen voor u kunnen zijn en waar u terecht kunt mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben.

1. Beschrijving van de werkzaamheden

In de nacht van dinsdag 3 en 10 september zal tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag een deel van de netwerk segmenten van de CloudVPS platformen: Classic XEN en Hyper-V naar een nieuw router cluster worden gemigreerd. Tijdens het onderhoudsvenster zal een klein deel van het netwerk gecontroleerd per netwerk segment worden overgezet naar de nieuwe router hardware.

2. Mogelijke gevolgen voor uw systeem

Bovenstaande werkzaamheden hebben tot gevolg dat uw systemen mogelijk tijdelijk kortstondig onbereikbaar zullen zijn op het moment dat het netwerk segment waarop zij zijn aangesloten wordt overgezet naar de nieuwe routers. Deze korte onderbreking zal plaatsvinden tussen 22:00 uur en 02:00 uur de volgende dag en duurt naar verwachting minder dan een minuut per netwerk segment.

3. Contactinformatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u ook assisteren mocht u na afloop van dit onderhoud nog hinder ondervinden met uw netwerkverbindingen.

Onze servicedesk is te bereiken op: support@cloudvps.com. Uw vraag zal door het supportteam zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

U kunt de status van dit onderhoud volgen op http://cloudvps-status.com


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Dear customer,

This is an announcement for the upcoming maintenance window scheduled on Tuesday the 3rd and 10th of September to optimize and improve the reliability the CloudVPS network. This maintenance will take place between 22:00 and 02:00 CEST the following day.

As a result you may temporary experience a short period of network connectivity loss with your network attached resources on the XEN and Hyper-V platform. We will keep the impact as low as possible.

The following explanation describes in more detail which activities will be carried out, what the possible consequences may be for your resources and where you can reach us if you have any additional questions or comments.

1. Maintenance description

In the night of Tuesday 3rd and 10th of September, between 22:00 and 02:00 CEST the following day part of the network segments of the XEN and Hyper-V platform will be connected to a new router cluster.

2. Possible impact on your resources

The network attached resources may be temporarily unavailable for a short period while the network segments are transferred to the new routers. This short interruption in network connectivity will take place between 22:00 and 02:00 CEST the following day and is expected to take less than one minute per network segment.

3. Contact information

If you have additional questions or comments in response to this message, please contact our service desk. They can assist you after the maintenance window if you still experience network issues.

Our service desk can be reached at: support@cloudvps.com. Your questions will be answered by our support team as soon as possible.

You can follow the status of this maintenance at http://cloudvps-status.com
Aug 21, 14:56 CEST
Sep 9, 2019

No incidents reported.

Sep 8, 2019

No incidents reported.

Sep 7, 2019

No incidents reported.

Sep 6, 2019

No incidents reported.