All Systems Operational
OpenStack 2 & NextVPS Operational
Horizon Dashboard Operational
NextVPS Dashboard Operational
Availabillity Zone AMS-EQ1 Operational
Availabillity Zone AMS-EQ3 Operational
Availabillity Zone AMS-EU4 Operational
API Services Operational
OpenStack 1 Operational
Skyline Dashboard Operational
Availabillity Zone NL1 Operational
Availabillity Zone NL2 Operational
API Services Operational
ObjectStore Service Operational
Classic VPS Operational
Classic Interface Operational
Zone NL1 Operational
Zone NL2 Operational
Zone NL3 Operational
Network infrastructure Operational
Network Operational
DNS ? Operational
OpenStack Connect ? Operational
Backup services Operational
Organization Operational
Website ? Operational
Telephone Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
(English version below)

Geachte klant,

In het kader van continu optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening zijn kondigen we onderhoud op het netwerk van CloudVPS aan op dinsdag 28 mei.

Het exacte onderhoud wordt hierna nogmaals uitgevoerd op de volgende twee datums:
- Dinsdag 4 juni tussen 22:00 en 23:59.
- Dinsdag 11 juni tussen 22:00 en 23:59.

Dit onderhoud zal tussen 22:00 uur en 23:59 uur plaatsvinden. Als gevolg hiervan ervaart u op de Objecstore, OpenStack 1, XEN en Hyper-V -platform mogelijk tijdelijke hinder met de connectiviteit van uw systeem(en). Uiteraard doen wij ons best om de mogelijke impact tot het minimum te beperken.

Onderstaande uiteenzetting beschrijft in meer detail welke werkzaamheden er zullen worden uitgevoerd, wat de mogelijke gevolgen voor u kunnen zijn en waar u terecht kunt mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben.

1. Beschrijving van de werkzaamheden

In de avond van dinsdag 28 mei zal tussen 22:00 en 23:59 een deel van de netwerk koppelingen tussen de Objecstore, OpenStack 1, Classic XEN en Hyper-V -platform op een nieuw router cluster worden aangesloten. Tijdens het onderhoudsvenster zal een klein deel van de Objecstore, OpenStack 1, Classic XEN en Hyper-V gecontroleerd per netwerk segment worden overgezet naar de nieuwe router hardware.

2. Mogelijke gevolgen voor uw systeem

Bovenstaande werkzaamheden hebben tot gevolg dat uw systemen mogelijk tijdelijk kortstondig onbereikbaar zullen zijn op het moment dat het netwerk waarop zij zijn aangesloten wordt overgezet naar de nieuwe routers. Deze korte onderbreking zal plaatsvinden tussen 22:00 uur en 23:59 uur en duurt naar verwachting minder dan een minuut per netwerk segment.

Het onderhoud betreft alle aan het CloudVPS netwerk verbonden systemen zoals Classic XEN, Hyper-V, Objectstore en OpenStack 1 resources.

3. Contactinformatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u ook assisteren mocht u na afloop van dit onderhoud nog hinder ondervinden met uw netwerkverbindingen.

Onze servicedesk is te bereiken op: support@cloudvps.com. Uw vraag zal door het supportteam zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

U kunt de status van dit onderhoud live volgen op http://cloudvps-status.com

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dear customer,

This is an announcement for the upcoming maintenance window scheduled on Tuesday the 28th of May to optimize and improve the reliability the CloudVPS network. This maintenance will take place between 22:00 and 23:59 CET.

The same maintenance will also be performed on the following two dates:
- Tuesday the 4th of June between 22:00 and 23:59 CET.
- Tuesday the 11th of June between 22:00 and 23:59 CET.

As result you may temporary experience a short period of network connectivity loss with your network attached resources on the Objectstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V platform. We will keep the impact as low as possible.

The following explanation describes in more detail which activities will be carried out, what the possible consequences may be for your resources and where you can reach us if you have any additional questions or comments.

1. Maintenance description

In the evening of Tuesday the 28th of May, between 22:00 and 23:59 CET part of the network links between the Objectstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V platform will be connected to a new router cluster. During the maintenance window, a small part of the Objecstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V will be transferred per network segment to the new router hardware.

2. Possible impact on your resources

All your network attached resources may be temporarily unavailable for a short period while the network segments are transferred to the new routers. This short interruption in network connectivity will take place between 22:00 and 23:59 and is expected to take less than one minute per network segment.

The maintenance concerns all systems connected to the CloudVPS network such as Classic XEN, Hyper-V, Objectstore and OpenStack 1 resources.

3. Contact information

If you have additional questions or comments in response to this message, please contact our service desk. They can assist you after the maintenance window if you still experience network issues.

Our service desk can be reached at: support@cloudvps.com. Your questions will be answered by our support team as soon as possible.

You can follow the status of this maintenance live at http://cloudvps-status.com
Posted on May 22, 15:54 CEST
Past Incidents
May 25, 2019

No incidents reported today.

May 24, 2019

No incidents reported.

May 23, 2019

No incidents reported.

May 22, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 22, 00:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 21, 22:00 CEST
Update - (English version below)

Update omtrent het onderstaande onderhoud:

Het exacte onderhoud wordt hierna nogmaals uitgevoerd op de volgende twee datums:
- Dinsdag 28 mei tussen 22:00 en 23:59.
- Dinsdag 4 juni tussen 22:00 en 23:59.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Update regarding the upcoming maintenance:

The same maintenance will also be performed on the following two dates:
- Tuesday the 28th of may between 22:00 and 23:59 CET.
- Tuesday the 4th of june between 22:00 and 23:59 CET.
May 14, 17:18 CEST
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
May 14, 17:02 CEST
Scheduled - (English version below)

Geachte klant,

In het kader van continu optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening zijn kondigen we onderhoud op het netwerk van CloudVPS aan op dinsdag 21 Mei.

Dit onderhoud zal tussen 22:00 uur en 23:59 uur plaatsvinden. Als gevolg hiervan ervaart u op de Objecstore, OpenStack 1, XEN en Hyper-V -platform mogelijk tijdelijke hinder met de connectiviteit van uw systeem(en). Uiteraard doen wij ons best om de mogelijke impact tot het minimum te beperken.

Onderstaande uiteenzetting beschrijft in meer detail welke werkzaamheden er zullen worden uitgevoerd, wat de mogelijke gevolgen voor u kunnen zijn en waar u terecht kunt mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben.

1. Beschrijving van de werkzaamheden

In de avond van dinsdag 21 Mei zal tussen 22:00 en 23:59 een deel van de netwerk koppelingen tussen de Objecstore, OpenStack 1, Classic XEN en Hyper-V -platform op een nieuw router cluster worden aangesloten. Tijdens het onderhoudsvenster zal een klein deel van de Objecstore, OpenStack 1, Classic XEN en Hyper-V gecontroleerd per netwerk segment worden overgezet naar de nieuwe router hardware.

2. Mogelijke gevolgen voor uw systeem

Bovenstaande werkzaamheden hebben tot gevolg dat uw systemen mogelijk tijdelijk kortstondig onbereikbaar zullen zijn op het moment dat het netwerk waarop zij zijn aangesloten wordt overgezet naar de nieuwe routers. Deze korte onderbreking zal plaatsvinden tussen 22:00 uur en 23:59 uur en duurt naar verwachting minder dan een minuut per netwerk segment.

Het onderhoud betreft alle aan het CloudVPS netwerk verbonden systemen zoals Classic XEN, Hyper-V, Objectstore en OpenStack 1 resources.

3. Contactinformatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Zij kunnen u ook assisteren mocht u na afloop van dit onderhoud nog hinder ondervinden met uw netwerkverbindingen.

Onze servicedesk is te bereiken op: support@cloudvps.com. Uw vraag zal door het supportteam zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

U kunt de status van dit onderhoud live volgen op http://cloudvps-status.com

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dear customer,

This is an announcement for the upcoming maintenance window scheduled on Tuesday the 21st of May to optimize and improve the reliability the CloudVPS network. This maintenance will take place between 22:00 and 23:59 CET.

As result you may temporary experience a short period of network connectivity loss with your network attached resources on the Objectstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V platform. We will keep the impact as low as possible.

The following explanation describes in more detail which activities will be carried out, what the possible consequences may be for your resources and where you can reach us if you have any additional questions or comments.

1. Maintenance description

In the evening of Tuesday the 21st of May, between 22:00 and 23:59 CET part of the network links between the Objectstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V platform will be connected to a new router cluster. During the maintenance window, a small part of the Objecstore, OpenStack 1, XEN and Hyper-V will be transferred per network segment to the new router hardware.

2. Possible impact on your resources

All your network attached resources may be temporarily unavailable for a short period while the network segments are transferred to the new routers. This short interruption in network connectivity will take place between 22:00 and 23:59 and is expected to take less than one minute per network segment.

The maintenance concerns all systems connected to the CloudVPS network such as Classic XEN, Hyper-V, Objectstore and OpenStack 1 resources.

3. Contact information

If you have additional questions or comments in response to this message, please contact our service desk. They can assist you after the maintenance window if you still experience network issues.

Our service desk can be reached at: support@cloudvps.com. Your questions will be answered by our support team as soon as possible.

You can follow the status of this maintenance live at http://cloudvps-status.com
May 7, 15:54 CEST
May 20, 2019
Resolved - This incident has been resolved.
May 20, 15:36 CEST
Update - Ons team heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren. Getroffen VPSen worden momenteel opgestart, dit kan enige tijd duren.

Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.

Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the disruption and will continue to monitor it in the coming hours. Affected VPSs are currently being started, this can take a while.

If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.

We apologize for any inconvenience caused.
May 20, 12:04 CEST
Monitoring - Ons team heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren. Getroffen VPSen worden momenteel opgestart.

Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.

Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the disruption and will continue to monitor it in the coming hours. Affected VPSs are currently being started.

If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.

We apologize for any inconvenience caused.
May 20, 10:34 CEST
Identified - Ons team heeft de oorzaak van de verstoring gevonden en werkt momenteel aan een oplossing.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

###############################

Our team has identified the cause of this issue and is working on a fix.
We will keep you posted on the progress.
May 20, 10:16 CEST
Investigating - Op dit moment ervaren wij een verstoring binnen onze classic vps dienst voor de vps54xxx en vps55xxx ranges.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing a disruption within our classic vps service for the vps54xxx and vps55xxx ranges.
These difficulties could have effect on the availability of the service.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
May 20, 10:06 CEST
May 19, 2019

No incidents reported.

May 18, 2019

No incidents reported.

May 17, 2019

No incidents reported.

May 16, 2019

No incidents reported.

May 15, 2019

No incidents reported.

May 14, 2019
Resolved - This incident has been resolved.
May 14, 16:19 CEST
Monitoring - Ons team heeft de verstoring opgelost en zal het de komende uren blijven monitoren.
Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.
Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the issue and will keep monitoring the situation for the next couple of hours.
If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.
We apologize for any inconvenience caused.
May 14, 16:07 CEST
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
May 14, 15:50 CEST
Identified - Ons team heeft de oorzaak van de verstoring gevonden en werkt momenteel aan een oplossing.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

###############################

Our team has identified the cause of this issue and is working on a fix.
We will keep you posted on the progress.
May 14, 15:31 CEST
Investigating - Op dit moment ervaren wij een verstoring op ons Classic platform voor vps's in de 68xxx reeks.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing a disruption on our Classic platform for vps's in the 68xxx series.
These difficulties could have effect on the availability of the service.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
May 14, 15:29 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
May 14, 16:14 CEST
Monitoring - Ons team heeft de verstoring opgelost, en is momenteel bezig met het opnieuw opstarten van vps's en zal dit proces blijven monitoren.

Mocht u onverhoopt toch nog problemen ervaren, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.

Nogmaals onze excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.

###############################

Our team has resolved the disruption, and is currently in the process of restarting VPSs and will continue to monitor this process.

If you continue to experience any problems, please contact us for further assistance.

We apologize for any inconvenience caused.
May 14, 15:51 CEST
Identified - Ons team heeft de oorzaak van de verstoring gevonden en werkt momenteel aan een oplossing.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

###############################

Our team has identified the cause of this issue and is working on a fix.
We will keep you posted on the progress.
May 14, 15:30 CEST
Investigating - Op dit moment ervaren wij een verstoring op ons Classic platform voor vps's in de 51xxx reeks.
Als gevolg hiervan kan het zijn dat de dienst beperkt beschikbaar is.

Ons team onderzoekt momenteel de oorzaak van deze verstoring.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

###############################

We are currently experiencing a disruption on our Classic platform for vps's in the 51xxx series.
These difficulties could have effect on the availability of the service.

Our team is working to identify the cause of this issue.

We apologize for any inconvenience and will keep you updated as soon as more information is available.
May 14, 15:26 CEST
May 13, 2019

No incidents reported.

May 12, 2019

No incidents reported.

May 11, 2019

No incidents reported.